Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

logo Zapraszamy do korzystania z interaktywnych formularzy podatkowych opracowanych na arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

Udostępniane formularze są zgodne z wzorami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i można je stosować zamiast oryginalnych druków dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Druki na arkuszu kalkulacyjnym odtworzone są niemal z fotograficzną dokładnością. Tylko nasze formularze opracowane są według techniki wielostronicowych druków na jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Udostępniane formularze adresowane są do użytkowników arkusza kalkulacyjnego MS Excel wersje 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010 i 2013.
Pobrane formularze można użytkować tylko na jednym stanowisku komputerowym.

Nie zaleca się uruchamiania formularzy w OpenOffice.org. Formularze można uruchamiać w tej aplikacji, nie można jednak korzystać z funkcji uruchamianych makrem. OpenOffice.org przesuwa elementy graficzne formularzy ale nie ma to wpływu na wydruki.

Pełne wykorzystanie interaktywnych możliwości formularzy wymaga ich uruchomienia przy włączonym makro oraz dodatkowo przy włączonych formantach ActiveX w Excel 2007 - 2013.

Autorzy oświadczają, że dołożyli należytej staranności przy opracowaniu formularzy, nie biorą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z ich działania. Odpowiedzialność za ich poprawność ponosi wyłącznie użytkownik.